O FOGAR
DO PAN

Somos fogar dos costumes,
das festas do pobo.

De Rosalía e Yolanda.
Do de sempre e do novo.

Das comidas eternas,
das cousas ben feitas.
Do pan da aldea de
rúas estreitas.

Da choiva, da Torre e
da costa verdescente,
do mar picado nos ollos
da nosa xente.

Somos fogar do pan,
o fomos onte,
e serémolo sempre.

Artesáns
dende 1948